Tình ta phố cổ! Mãi nắm tay em! Mãi yêu! Tình anh như sóng, mãi mãi trở về với em, như sóng kia vỗ về bên bờ cát.