Hoa Yeu Thuong :) Hoa Yeu Thuong :) Phan Thiết.... Wow.... nơi ấy ta tìm về.... Sài Gòn Nay còn đâu.... Nắng Sai Gòn có những góc cafe thật đẹp và lãng mạn!