Bàn Gallery tông vàng đồng Bàn Gallery tông đồng Bàn Gallery tông cam Bàn Gallery tông cam Bàn Gallery tông hồng Bàn Gallery tông hồng Bàn Gallery tông xanh lá Bàn Gallery tông xanh lá Bàn Gallery tông trắng, gỗ Bàn Gallery tông trắng Bàn Gallery tông đỏ Bàn Gallery tông đỏ Bàn Gallery tông xanh biển