Đội ngũ người bưng mâm quả nam và nữ với nữ ái dài ren xanh ngọc và nam sơ mi trắng cà vạt xanh dương Đội ngũ người bưng mâm quả nam và nữ đẹp với nam đồng phục sơ mi trắng và nữ áo dài khăn đống đỏ mẫu truyền thống Đội ngũ người bưng mâm quả nam với nam mặc sơ mi trắng và nữ áo dài xanh cốm cho lễ hỏi, gia tiên, cưới gả Đội ngũ người bưng mâm quả nam với nam mặc áo dài đỏ và nữ áo dài ren vàng cho ngày lễ dạm hỏi, gia tiên, cưới gả Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo dài khăn đống ren vàng mẫu truyền thống cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo dài khăn đống vàng mẫu truyền thống cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo dài ren xanh biển vàng mẫu hiện đại cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo dài tím mẫu hiện đại cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo dài xanh cốm mẫu hiện đại tay ngắn cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới Đội ngũ người bưng mâm quả nữ đẹp với nữ áo đỏ mẫu hiện đại ngắn tay nổi bật cho buổi lễ gia tiên ngày dạm hỏi, đám cưới