# CT 62. Màu: Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 61. Màu: Trắng. Giá : 120.000 đồng # CT 60. Màu: Trắng (Đá màu). Giá : 240.000 đồng. # CT 59. Màu: Trắng. Giá : 260.000 đồng. # CT 58. Màu: Trắng. Giá : 290.000 đồng. # CT 57. Màu: Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 56. Màu: Trắng. Giá : 170.000 đồng. # CT 55. Màu: Trắng. Giá : 250.000 đồng. # CT 54. Màu: Trắng. Giá : 160.000 đồng. # CT 53. Màu: Trắng. Giá : 300.000 đồng. # CT 52. màu : Trắng. Giá: 230.000 đồng. # CT 51. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 50. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 49. Màu : Trắng. Giá : 150.000 đồng. # CT 47. Màu : Đen. Giá : 125.000 đồng. # CT 46. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 45. Màu : Da cam. Giá : 150.000 đồng. # CT 44. Màu : Như hình. Giá : 150.000 đồng. # CT 42. Màu: Như hình. Giá: 150.000 đồng. # CT 41. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 40 (Vòng cổ). Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 39. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 38. Màu : Trắng. Giá : 120.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 37 (Vòng cổ). Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 36. Màu : Trắng. Giá : 260.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 35. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 34. Màu : Trắng, Đỏ. Giá : 110.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 33. Màu : Trắng. Giá : 180.000 đồng.- Co Dau Xinh Xinh # CT 32. Màu : Đỏ. Giá : 150.000 đồng - Co Dau Xinh Xinh # CT 31 (Vòng tay). Màu : Đá màu. Giá : 180.000 đồng - Co Dau Xinh Xinh