# CT 02. Màu: Trắng. Giá : 300.000 đồng. # CT 30. Màu : Trắng. Giá : 280.000 đồng/dây (Trong hình sử dụng 2 dây).. # CT 29. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 28 (Bộ 3). Màu : Trắng. Giá : 280.000 đồng. # CT 27. Màu : Trắng. Giá : 170.000 đồng. # CT 26. Màu : Trắng. Giá : 300.000 đồng. # CT 25 (Hoa cài tóc + Vòng tay). Màu : Trắng. Giá : 200.000 đồng. # CT 24. Màu : Trắng, Đỏ. Giá : 220.000 đồng. # CT 23. Màu : Trắng, Hồng. Giá : 220.000 đồng. # CT 22. Màu : Trắng. Giá : 380.000 đồng. # CT 21. Màu : Đỏ. Giá : 180.000 đồng. # CT 20. Màu : Đỏ. Giá : 190.000 đồng (Mã SP này có thể uốn cong theo ý thích của riêng bạn).. # CT 19. Màu : Trắng. Giá : 250.000 đồng (Mã SP này có thể uốn cong theo ý thích của riêng bạn). # CT 18. Màu : Đỏ. Giá : 220.000 đồng. # CT 17. Màu : Tím, Hồng. Giá : 80.000 đồng/cái (Trong hình sử dụng 2 cái) . # CT 16. Màu : Trắng, Hồng. Giá : 80.000 đồng/cái (Trong hình sử dụng 2 cái). # CT 15. Màu : Tím, Hồng. Giá : 80.000 đồng/cái (Trong hình sử dụng 2 cái). # CT 14. Màu : Trắng. Giá : 110.000 đồng. # CT 13. Màu : Trắng. Giá : 110.000 đồng. # CT 12. Màu : Trắng. Giá : 450.000 đồng. # CT 11A. Màu : Trắng. Giá : 80.000 đồng. # CT 11. Màu : Trắng. Giá : 80.000 đồng. # CT 10. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 09. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 08. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 07. Màu : Trắng. Giá : 230.000 đồng. # CT 06. Màu : Trắng. Giá : 210.000 đồng. # CT 05. Màu : Trắng. Giá : 200.000 đồng. # CT 04. Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng. # CT 03. Màu : Trắng. Giá : 220.000 đồng.